top of page

İçindeki Mimar Kim? Danışmanlığı

'Mimar böyle yapmış...' cümlesi ve türevlerinin hayal kırıklığı ile paylaşılan versiyonu sizlerin de derdi ise bu danışmanlık sizler için...

Mimari tasarım hizmeti almak isteyen işverenler ile Tûba İmik tarafından akademik araştırmalar neticesinde dizayn edilmiş ve tez çalışması olarak yayımlanmış metodla görüşmeler yapılmaktadır.

 

Yapılan görüşmelerde amaç; tasarım hizmeti alacak  işveren(ler)in tasarımcı tarafından derinlemesine ve çok yönlü bir şekilde anlaşılması, bunun yanında işveren(ler)in de kendi projeleri ile ilgili isteklerini farkındalıklı ve detaylıca araştırmalarının desteklenmesidir. Mekânsal anlamda istek ya da gereksinim olarak ifade edilen paylaşımlar; gelir düzeyinin, daha önce deneyimlenen mekanların, öğretilmişliklerin ya da pek çok çevresel etmenin ışığında olabilmekte, bu da her zaman kişinin özgün isteklerini yansıtmayabilmektedir. Kişinin özgün gereksinimlerini, zevklerini özenle ve detaylıca araştırmak sonuç ürün olarak yaratılan mekanda; aidiyet, huzur, güven hislerini desteklemektedir. Görüşmelerden elde edilecek veriler ışığında, işveren(ler)in duygusal ve fiziksel olarak tatmin oldukları ve desteklendikleri mekanların yaratılmasına niyetlenilmektedir.

 

Görüşmelerde işveren(ler) ile birlikte, her iki tarafında aktif olduğu bir süreç yürütülür. Farklı araçlar kullanılarak tasarım sorularına cevaplar araştırılmaya, tasarımı yapılacak mekan pek çok farklı açıdan ve boyutla ele alınarak yeni algı kapıları açılmaya, mümkün olduğunca çok yönlü bir paylaşım yapılmaya çalışılmaktadır.

 

Proje içeriğine göre görüşme adedi değişmekle birlikte, bir mekan için 3 veya 4 görüşme yeterli olmaktadır. Genellikle 1 görüşme 1-1,5 saat kadar vakit almaktadır. İlk görüşmede genel hatları ile tasarımı yapılacak mekan ile işverenin ilişkisi, fiziksel ve duygusal gereksinimleri araştırılmakta, takip eden görüşme ya da görüşmelerde sürece göre içerik detaylanmakta ve projeye göre farklılaşmaktadır. Tanışma görüşmesinin yüz yüze yapılması önemli iken, onu takip edecek görüşmelerde skype, vb. online araçlar kullanmak mümkündür.

 

Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler bir rapor halinde işveren(ler) ile paylaşılır. Bu çalışmanın akabinde mekan tasarımı sürecini birlikte sürdürmek de mümkündür, işveren(ler)in sahip oldukları rapor ve süreçten edindikleri projelerine yönelik farkındalık ve derinlemesine araştırma verileri ile farklı bir tasarımcı ile sürece devam etmeleri de.

Sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiziniz. Cevaplamaktan mutluluk duyacağız.

bottom of page